Jalan Salib

JADWAL MISA JALAN SALIB 2017 PAROKI SMTB

  Paroki SMTB, Ngagel Madya 1

 • Jumat 3 Maret 2017, pk 17.30
 • Jumat 10 Maret 2017, pk 17.30
 • Jumat 17 Maret 2017, pk 17.30
 • Jumat 24 Maret 2017, pk 17.30
 • Jumat 31 Maret 2017, pk 17.30
 • Jumat 07 April 2017, pk 17.30
  KAPEL ST. AGUSTINUS

 • Jumat 3 Maret 2017, pk 18.00
 • Jumat 10 Maret 2017, pk 18.00
 • Jumat 17 Maret 2017, pk 18.00
 • Jumat 24 Maret 2017, pk 18.00
 • Jumat 31 Maret 2017, pk 18.00
 • Jumat 07 April 2017, pk 18.00