Jalan Salib

JADWAL MISA JALAN SALIB 2018 PAROKI SMTB

  Paroki SMTB, Ngagel Madya 1

 • Jumat 16 Februari 2018, pk 17.30
 • Jumat 23 Februari 2018, pk 17.30
 • Jumat 02 Maret 2018, pk 17.30
 • Jumat 09 Maret 2018, pk 17.30
 • Jumat 16 Maret 2018, pk 17.30
 • Jumat 23 Maret 2018, pk 17.30
  KAPEL ST. AGUSTINUS

 • Jumat 16 Februari 2018, pk 18.00
 • Jumat 23 Februari 2018, pk 18.00
 • Jumat 02 Maret 2018, pk 18.00
 • Jumat 09 Maret 2018, pk 18.00
 • Jumat 16 Maret 2018, pk 18.00
 • Jumat 23 Maret 2018, pk 18.00