Sharing is caring!

Pemberkatan Rumah merupakan kebiasaan kristiani dari dulu kala. Pemberkatan rumah ini pada umumnya dipimpin oleh imam. kepada para murid muridnya Yesus berpesan supaya mereka mengucapkan salam damai kepada penghuni sebuah rumah di mana mereka masuk (bdk. Lukas 10:5). Pada pemberkatan rumah ini, para anggota keluarga dan kenalan yang hadir bersama sama memohon berkat Tuhan. Sebuahg rumah kediaman manusia merupakan juga lambang sebuah kediaman surgawi. Karena itu pemberkatan rumah hendaknya menjadi suatu acara pesta keluarga dan digabungkan dalam perayaan Ekaristi, sebab sama seperti hati manusia adalah tempat Allah bersemayan, maka rumah hendaknya juga difungsikan sebagai sebuah tempat Allah bersemayan.

Untuk Keperluaan pemberkatan rumah harap menghubungi Ketua Lingkungan.

shares