FILIPI 4 : 13

Sharing is caring!

Segala perkara dapat Kutanggung di dalam Dia yang memberi Kekuatan Kepadaku